Escrit el 25 nov, 2007

Societat 2.0

Parlem massa de web 2.0 quan el més important és la societat 2.0. En el cas del Govern es tracta de que la ciutadania participi de les decisions i es faci corresponsable de les accions. Un informe recent, “El futur de l’e-govern” editat per la Comissió Europea amb l’horitzó del 2020, va en aquesta línia. Els governs han d’estar disposats a tenir en compte i aplicar el que demanda la ciutadania, posant els canals per a que aquesta democràcia -no se si dir-li electrònica, o simplement democràcia- es faci efectiva.

L’informe fa un repàs dels valors imperants en cada època i el paper dels governs. En el segle XVIII havien de promoure els valors liberals, garantint el marc legal, la justícia i els drets individuals, principalment. En el segle XIX, els protagonistes eren els valors democràtics, això és la democràcia representativa i el desenvolupament d’una societat plural. Per al segle XX, ens descriu els valors socials com a prioritaris: suport econòmic i social, inclusió, sostenibilitat ambiental, desenvolupament local i qualitat de vida. Quan encara no hem assolit algunes d’aquestes fites, ens trobem que els valors del segle XXI impliquen una quantitat enorme d’accions afegides.

La nostra època segons aquest informe, i molts d’altres, és l’època de l’empoderament o empowerment en anglès. Això vol dir dotar als ciutadans i ciutadanes de capacitats per afrontar el seu futur, estenent la subsidarietat i la corresponsabilitat, la transparència, el rendiment de comptes i la confiança; “empoderar” tan el sector públic com el sector privat, personalitzar els serveis per a usuaris individuals i “empoderar” també als usuaris dels serveis públics.

2 Comentaris