Categoria:

Personal

Página 2 de 512345

Escrit el 27 feb, 2013

No deixem els adolescents orfes davant la tecnologia

Molts pares i mares estan preocupats davant els hàbits de l’anomenada Generació C (permanentment connectada), on els dispositius digitals són el canal principal per a les relacions, els jocs i el coneixement, fins i tot quan estan físicament propers. No entraré si això és millor o pitjor encara que recomano llegir Socionomia de Dolors Reig que es mira la tecnologia des de l’ús social i en té una visió positiva.

Els adolescents són nadius digitals perquè han nascut amb Internet, però els deixem orfes davant la tecnologia. Dominen les eines però els falta criteri i intencionalitat, trets que seria bo que els hi transmetéssim.

Tinc un fill d’11 anys al qual he acompanyat en l’aprenentatge digital, en part perquè em dedico professionalment a aquest sector però també perquè vull que arribi a usar la tecnologia en benefici propi, en la seva educació i socialització. Ja fa temps que els experts adverteixen que és absolutament imprescindible un paper actiu de tutors i educadors per a que la generació C vagi més enllà dels jocs i l’entreteniment. Amb aquesta intenció us deixo alguns recursos i consells personals que podeu usar amb els vostres fills i filles:

Seguir llegint

Escrit el 5 des, 2012

Cómo fomentar las vocaciones geek femeninas

Ada Lovelace

Linux, Facebook, Apple o Google podrían haber sido fundados por mujeres? Yo creo que sí pero el caso es que las caras más visibles de Internet son ahora mismo hombres. ¿Tiene que ver con el rechazo de muchas mujeres a considerarse y explicarse como genios? O es que la cultura geek está demasiado alejada de la educación sexista que impera. No me atrevo a hablar de las causas, aunque estoy segura de que estas dos tienen alguna influencia. Lo que sí está claro es que las consecuencias de tener pocas mujeres creando y decidiendo en el sector de la tecnología son muy negativas, tanto para las propias mujeres como para el conjunto de la sociedad. Como ocurre en otros ámbitos, no solo es injusto limitar el poder de decisión y participación relegándolas a simples consumidoras sino que, además, prescindir de las mujeres representa un despilfarro enorme de talento , que podría estar enfocado en nuevas e innovadoras direcciones. ¿Qué debemos hacer para fomentar la vocación y la cultura tecnológicas entre las mujeres?

* Entrada publicada originalmente en el blog de la UOC “Open Thoughts, What if Steve Jobs had been a woman?”

Seguir llegint

Escrit el 5 des, 2012

Com fomentar les vocacions geek femenines

Ada Lovelace

Linux, Facebook, Apple o Google podrien haver estat creats per dones? Jo crec que sí però el cas és que les cares més visibles d’Internet són ara mateix homes. Té a veure amb el rebuig de moltes dones a considerar-se i explicar-se com a genis ? O és que la cultura geek està massa allunyada de l’educació sexista que impera. No m’atreveixo a parlar de les causes, encara que estic segura que aquestes dues hi tenen influència. El que sí està clar és que les conseqüències de tenir poques dones creant i influint en la tecnologia són molt negatives, tant per a les pròpies dones com per al conjunt de la societat. Com passa en tants altres àmbits, no només és injust limitar el poder de decisió i participació relegant-les a simples consumidores sinó que, a més, prescindir de les dones representa un malbaratament enorme de talent potser enfocat en noves i innovadores direccions. Com fer per acostar la vocació i la cultura tecnològica a les dones?

* Entrada publicada originalment al blog de la UOC “Open Thoughts, What if Steve Jobs had been a woman?”

Seguir llegint