Escrit el 21 set, 2011

A propòsit de la comunicació científica (cat)

Em sumo a les felicitacions a l’Observatori de la Comunicació Científica de la Universitat Pompeu Fabra per l’organització del primer Campus Gutenberg dedicat a la comunicació i la cultura científica. S’agraeix que estigués plantejat en un format més àgil que el dels congressos, amb taules rodones però també amb tallers, microdiàlegs que varem coordinar des de l’ Associació Catalana de Comunicació Científica (ACC), i fins i tot humor en el Pecha Kucha conduït pels directors del programa “Pa ciencia, la nostra“. S’agraeix també que s’hagin abordat els temes de sempre de la comunicació i la divulgació de la ciència però amb més imaginació i actualització del que és habitual. Potser el més destacat del Campus ha estat, precisament, posar de manifest els canvis en el què i el com de la comunicació de la ciència… Seguir llegint

Escrit el 15 mai, 2011

Against the crisis, react!

5 ideas and attitudes to survival in uncertain times

 1. Another world is possible. You have to understand that the global socio-economic system will no longer be as it was. Although the inertia of returning to old patterns is very strong, we must move towards a more just and sustainable world that gives value to honesty against speculation. Experts are already giving clues on how to do it: moral recasting , a balance between public and private sector , innovation of democracy and maintenance of the welfare state as one of the main assets that we can not lose.

Seguir llegint

Escrit el 11 mai, 2011

Ante la crisis, reacciona

5 Ideas y actitudes para sobrevivir en una época de incertidumbre

1. Otro mundo es posible. Hay que entender que el sistema socioeconómico global ya no volverá a ser como era. A pesar de que la inercia de volver a viejos esquemas es fortísima, hay que ir hacia un mundo más justo y sostenible que dé valor a la honestidad frente a la especulación. Los expertos ya están dando claves sobre cómo hacerlo: refundación moral, equilibrio entre sector público y privado, innovación de la democracia y mantenimiento del estado del bienestar como uno de los principales activos que no podemos perder.

Seguir llegint

Sobre mi

Cristina Ribas, ciència i periodisme

Biòloga, periodista, consultora, docent, investigadora... Participo en projectes de comunicació de la ciència i la tecnologia, elaborant estratègies i continguts periodístics en canals digitals. Més →
Currículum (Anglès) | Currículum (Català) | Currículum (Español)

Últims Tweets

Últims videos